Renée Valkenburg

Home / Renée Valkenburg

Renée Valkenburg

Voorzitter

Reneé is bestuurslid van Musicalvereniging DOS sinds 2006. De eerste jaren als secretaris en deels ook als penningmeester. Sinds 2016 heeft ze de voorzittershamer vast. Naast bestuurslid is Renée regelmatig producent van de DOS producties.

Profiel details